Στατιστικά στοιχεία κίνησης για τον δικτυακό τόπο cgi.di.uoa.gr

Μηνιαίος αριθμός αιτήσεωνΜηνιαίος όγκος δεδομένων (σε MB)
0,00%0,00%8 Δεκέμβριος 1990  0,90,00%0,00%
0,03%0,03%897 Ιανουάριος 1991  38,50,01%0,01%
0,00%0,00%3 Δεκέμβριος 1991  0,20,00%0,00%
0,00%0,00%144 Ιανουάριος 1992  6,30,00%0,00%
0,02%0,02%505 Φεβρουάριος 1992  14,80,01%0,01%
0,00%0,00%15 Δεκέμβριος 1992  1,30,00%0,00%
0,01%0,01%368 Ιανουάριος 1993  14,10,01%0,01%
0,03%0,03%832 Μάρτιος 1993  34,50,01%0,01%
0,00%0,00%8 Δεκέμβριος 1993  0,10,00%0,00%
0,01%0,01%207 Ιανουάριος 1994  9,10,00%0,00%
0,02%0,02%511 Απρίλιος 1994  24,50,01%0,01%
0,00%0,00%2 Δεκέμβριος 1994  0,40,00%0,00%
0,00%0,00%84 Ιανουάριος 1995  2,50,00%0,00%
0,01%0,01%262 Μάιος 1995  25,00,01%0,01%
0,00%0,00%1 Δεκέμβριος 1995  0,00,00%0,00%
0,00%0,00%82 Ιανουάριος 1996  3,70,00%0,00%
0,01%0,01%198 Ιούνιος 1996  8,10,00%0,00%
0,00%0,00%5 Δεκέμβριος 1997  2,40,00%0,00%
0,00%0,00%75 Ιανουάριος 1998  9,80,00%0,00%
0,00%0,00%1 Νοέμβριος 1998  0,00,00%0,00%
0,00%0,00%6 Δεκέμβριος 1998  0,00,00%0,00%
0,00%0,00%88 Ιανουάριος 1999  1,40,00%0,00%
0,00%0,00%1 Φεβρουάριος 1999  0,00,00%0,00%
0,01%0,01%415 Μάρτιος 1999  13,00,00%0,00%
0,00%0,00%6 Δεκέμβριος 1999  0,00,00%0,00%
0,00%0,00%4 Ιανουάριος 2000  0,00,00%0,00%
0,00%0,00%1 Ιανουάριος 2001  0,00,00%0,00%
0,00%0,00%41 Φεβρουάριος 2001  0,20,00%0,00%
0,04%0,04%1.062 Μάρτιος 2001  4,40,00%0,00%
12,09%12,09%366.704 Απρίλιος 2001  5.866,72,09%2,09%
22,09%22,09%669.968 Μάιος 2001  10.637,63,79%3,79%
18,63%18,63%565.039 Ιούνιος 2001  8.512,73,03%3,03%
16,97%16,97%514.586 Ιούλιος 2001  7.380,62,63%2,63%
17,02%17,02%516.241 Αύγουστος 2001  7.178,92,56%2,56%
17,14%17,14%519.913 Σεπτέμβριος 2001  8.563,63,05%3,05%
23,83%23,83%722.727 Οκτώβριος 2001  12.861,14,58%4,58%
24,04%24,04%729.077 Νοέμβριος 2001  11.933,84,25%4,25%
21,02%21,02%637.505 Δεκέμβριος 2001  10.695,33,81%3,81%
26,43%26,43%801.377 Ιανουάριος 2002  12.749,94,54%4,54%
25,70%25,70%779.293 Φεβρουάριος 2002  11.717,64,17%4,17%
27,96%27,96%847.846 Μάρτιος 2002  12.244,94,36%4,36%
26,98%26,98%818.050 Απρίλιος 2002  28.267,310,07%10,07%
25,46%25,46%772.138 Μάιος 2002  49.698,317,70%17,70%
20,66%20,66%626.656 Ιούνιος 2002  28.017,69,98%9,98%
19,28%19,28%584.636 Ιούλιος 2002  15.326,15,46%5,46%
19,98%19,98%605.768 Αύγουστος 2002  14.147,55,04%5,04%
25,09%25,09%760.929 Σεπτέμβριος 2002  15.161,85,40%5,40%
29,44%29,44%892.722 Οκτώβριος 2002  18.324,36,52%6,52%
28,21%28,21%855.403 Νοέμβριος 2002  21.428,37,63%7,63%
25,22%25,22%764.792 Δεκέμβριος 2002  17.374,76,19%6,19%
30,01%30,01%910.019 Ιανουάριος 2003  14.823,35,28%5,28%
38,06%38,06%1.154.250 Φεβρουάριος 2003  14.495,65,16%5,16%
33,65%33,65%1.020.470 Μάρτιος 2003  19.448,06,93%6,93%
31,07%31,07%942.112 Απρίλιος 2003  14.213,65,06%5,06%
28,71%28,71%870.617 Μάιος 2003  15.834,25,64%5,64%
26,58%26,58%805.893 Ιούνιος 2003  17.244,76,14%6,14%
25,55%25,55%774.746 Ιούλιος 2003  14.162,15,04%5,04%
21,13%21,13%640.828 Αύγουστος 2003  11.836,34,21%4,21%
29,11%29,11%882.782 Σεπτέμβριος 2003  14.444,45,14%5,14%
30,01%30,01%910.021 Οκτώβριος 2003  13.789,24,91%4,91%
36,25%36,25%1.099.311 Νοέμβριος 2003  19.418,06,91%6,91%
36,67%36,67%1.111.921 Δεκέμβριος 2003  19.902,67,09%7,09%
35,86%35,86%1.087.560 Ιανουάριος 2004  18.674,86,65%6,65%
40,16%40,16%1.217.978 Φεβρουάριος 2004  22.643,38,06%8,06%
44,54%44,54%1.350.538 Μάρτιος 2004  24.404,98,69%8,69%
35,53%35,53%1.077.510 Απρίλιος 2004  16.227,45,78%5,78%
35,20%35,20%1.067.512 Μάιος 2004  17.767,36,33%6,33%
33,47%33,47%1.014.896 Ιούνιος 2004  18.940,06,74%6,74%
26,14%26,14%792.814 Ιούλιος 2004  11.218,93,99%3,99%
24,45%24,45%741.342 Αύγουστος 2004  13.296,04,73%4,73%
29,69%29,69%900.265 Σεπτέμβριος 2004  17.733,66,31%6,31%
40,79%40,79%1.237.105 Οκτώβριος 2004  28.961,510,31%10,31%
36,21%36,21%1.098.155 Νοέμβριος 2004  23.207,78,26%8,26%
30,54%30,54%926.178 Δεκέμβριος 2004  20.049,27,14%7,14%
34,70%34,70%1.052.427 Ιανουάριος 2005  20.011,47,13%7,13%
34,58%34,58%1.048.793 Φεβρουάριος 2005  21.831,27,77%7,77%
37,42%37,42%1.134.649 Μάρτιος 2005  23.096,08,22%8,22%
35,29%35,29%1.070.222 Απρίλιος 2005  21.455,57,64%7,64%
38,28%38,28%1.160.770 Μάιος 2005  70.307,225,04%25,04%
36,66%36,66%1.111.780 Ιούνιος 2005  21.251,77,57%7,57%
29,96%29,96%908.669 Ιούλιος 2005  16.793,05,98%5,98%
26,04%26,04%789.586 Αύγουστος 2005  15.053,25,36%5,36%
37,03%37,03%1.122.821 Σεπτέμβριος 2005  40.029,814,25%14,25%
49,41%49,41%1.498.375 Οκτώβριος 2005  65.658,323,38%23,38%
51,53%51,53%1.562.737 Νοέμβριος 2005  48.763,717,36%17,36%
49,51%49,51%1.501.422 Δεκέμβριος 2005  51.009,218,16%18,16%
45,13%45,13%1.368.493 Ιανουάριος 2006  35.437,812,62%12,62%
40,17%40,17%1.218.010 Φεβρουάριος 2006  30.578,010,89%10,89%
46,87%46,87%1.421.313 Μάρτιος 2006  32.248,611,48%11,48%
42,41%42,41%1.286.023 Απρίλιος 2006  27.357,39,74%9,74%
48,90%48,90%1.482.793 Μάιος 2006  29.288,810,43%10,43%
39,86%39,86%1.208.626 Ιούνιος 2006  26.067,19,28%9,28%
39,04%39,04%1.183.830 Ιούλιος 2006  27.902,49,94%9,94%
37,44%37,44%1.135.284 Αύγουστος 2006  30.589,910,89%10,89%
48,08%48,08%1.458.126 Σεπτέμβριος 2006  39.037,913,90%13,90%
57,14%57,14%1.732.661 Οκτώβριος 2006  46.535,016,57%16,57%
50,34%50,34%1.526.637 Νοέμβριος 2006  42.671,615,19%15,19%
52,21%52,21%1.583.366 Δεκέμβριος 2006  40.978,314,59%14,59%
61,32%61,32%1.859.450 Ιανουάριος 2007  40.399,514,39%14,39%
46,58%46,58%1.412.662 Φεβρουάριος 2007  31.349,711,16%11,16%
50,24%50,24%1.523.514 Μάρτιος 2007  34.962,712,45%12,45%
54,44%54,44%1.650.992 Απρίλιος 2007  39.415,714,04%14,04%
53,87%53,87%1.633.565 Μάιος 2007  41.979,314,95%14,95%
47,86%47,86%1.451.296 Ιούνιος 2007  39.547,914,08%14,08%
63,46%63,46%1.924.465 Ιούλιος 2007  47.670,316,97%16,97%
40,73%40,73%1.235.079 Αύγουστος 2007  38.258,613,62%13,62%
55,56%55,56%1.685.011 Σεπτέμβριος 2007  43.003,115,31%15,31%
75,31%75,31%2.283.859 Οκτώβριος 2007  77.421,327,57%27,57%
95,71%95,71%2.902.490 Νοέμβριος 2007  93.496,033,29%33,29%
69,59%69,59%2.110.420 Δεκέμβριος 2007  72.683,925,88%25,88%
77,84%77,84%2.360.358 Ιανουάριος 2008  73.741,026,26%26,26%
86,66%86,66%2.627.847 Φεβρουάριος 2008  80.314,128,60%28,60%
94,22%94,22%2.857.380 Μάρτιος 2008  80.908,628,81%28,81%
84,15%84,15%2.551.975 Απρίλιος 2008  85.782,830,55%30,55%
7,96%7,96%241.288 Μάιος 2008  7.504,52,67%2,67%
31,65%31,65%959.931 Ιούνιος 2008  51.307,818,27%18,27%
59,67%59,67%1.809.460 Ιούλιος 2008  78.935,028,11%28,11%
47,78%47,78%1.449.058 Αύγουστος 2008  70.492,425,10%25,10%
54,68%54,68%1.658.142 Σεπτέμβριος 2008  82.727,029,46%29,46%
62,04%62,04%1.881.447 Οκτώβριος 2008  114.841,540,89%40,89%
60,65%60,65%1.839.194 Νοέμβριος 2008  105.868,637,70%37,70%
57,52%57,52%1.744.222 Δεκέμβριος 2008  101.020,535,97%35,97%
61,74%61,74%1.872.243 Ιανουάριος 2009  94.530,033,66%33,66%
61,64%61,64%1.869.294 Φεβρουάριος 2009  105.935,437,72%37,72%
67,93%67,93%2.059.884 Μάρτιος 2009  102.547,336,52%36,52%
54,44%54,44%1.651.020 Απρίλιος 2009  82.684,529,44%29,44%
55,12%55,12%1.671.456 Μάιος 2009  72.302,125,75%25,75%
55,88%55,88%1.694.692 Ιούνιος 2009  79.551,428,33%28,33%
46,34%46,34%1.405.220 Ιούλιος 2009  60.544,721,56%21,56%
45,28%45,28%1.373.126 Αύγουστος 2009  61.021,921,73%21,73%
53,33%53,33%1.617.132 Σεπτέμβριος 2009  84.633,830,14%30,14%
57,05%57,05%1.729.951 Οκτώβριος 2009  97.171,334,60%34,60%
59,02%59,02%1.789.750 Νοέμβριος 2009  82.975,829,55%29,55%
48,65%48,65%1.475.167 Δεκέμβριος 2009  63.977,322,78%22,78%
66,76%66,76%2.024.651 Ιανουάριος 2010  75.246,026,79%26,79%
55,96%55,96%1.696.977 Φεβρουάριος 2010  73.245,426,08%26,08%
55,74%55,74%1.690.324 Μάρτιος 2010  89.467,131,86%31,86%
36,89%36,89%1.118.828 Απρίλιος 2010  54.744,519,49%19,49%
47,76%47,76%1.448.319 Μάιος 2010  82.051,029,22%29,22%
41,18%41,18%1.248.709 Ιούνιος 2010  78.271,127,87%27,87%
32,21%32,21%976.708 Ιούλιος 2010  47.141,216,79%16,79%
46,24%46,24%1.402.208 Αύγουστος 2010  45.681,116,27%16,27%
92,13%92,13%2.793.844 Σεπτέμβριος 2010  66.513,623,68%23,68%
77,05%77,05%2.336.603 Οκτώβριος 2010  75.243,326,79%26,79%
75,57%75,57%2.291.728 Νοέμβριος 2010  75.045,326,72%26,72%
63,20%63,20%1.916.666 Δεκέμβριος 2010  67.170,223,92%23,92%
75,55%75,55%2.290.948 Ιανουάριος 2011  84.440,230,07%30,07%
85,12%85,12%2.581.181 Φεβρουάριος 2011  87.847,131,28%31,28%
100,00%100,00%3.032.514 Μάρτιος 2011  74.835,526,65%26,65%
92,93%92,93%2.818.097 Απρίλιος 2011  61.548,921,92%21,92%
93,86%93,86%2.846.199 Μάιος 2011  71.748,825,55%25,55%
51,79%51,79%1.570.559 Ιούνιος 2011  57.781,320,57%20,57%
34,60%34,60%1.049.225 Ιούλιος 2011  49.858,917,75%17,75%
35,07%35,07%1.063.458 Αύγουστος 2011  40.936,414,58%14,58%
48,17%48,17%1.460.734 Σεπτέμβριος 2011  84.010,029,91%29,91%
43,79%43,79%1.327.906 Οκτώβριος 2011  65.887,723,46%23,46%
2,05%2,05%62.035 Νοέμβριος 2011  3.842,11,37%1,37%
34,72%34,72%1.052.889 Δεκέμβριος 2011  58.210,720,73%20,73%
39,36%39,36%1.193.480 Ιανουάριος 2012  70.438,125,08%25,08%
85,57%85,57%2.594.909 Φεβρουάριος 2012  81.012,228,85%28,85%
61,39%61,39%1.861.529 Μάρτιος 2012  105.953,937,73%37,73%
54,78%54,78%1.661.307 Απρίλιος 2012  80.628,028,71%28,71%
62,17%62,17%1.885.290 Μάιος 2012  124.756,144,42%44,42%
89,57%89,57%2.716.320 Ιούνιος 2012  96.660,834,42%34,42%
44,74%44,74%1.356.724 Ιούλιος 2012  85.150,130,32%30,32%
28,98%28,98%878.738 Αύγουστος 2012  89.659,231,93%31,93%
59,26%59,26%1.797.160 Σεπτέμβριος 2012  116.587,041,51%41,51%
57,43%57,43%1.741.435 Οκτώβριος 2012  142.573,250,77%50,77%
40,50%40,50%1.228.210 Νοέμβριος 2012  103.436,236,83%36,83%
35,84%35,84%1.086.835 Δεκέμβριος 2012  114.081,440,62%40,62%
60,21%60,21%1.825.841 Ιανουάριος 2013  126.811,445,16%45,16%
51,84%51,84%1.572.005 Φεβρουάριος 2013  125.138,844,56%44,56%
68,68%68,68%2.082.614 Μάρτιος 2013  116.083,541,34%41,34%
40,51%40,51%1.228.407 Απρίλιος 2013  88.931,031,67%31,67%
38,43%38,43%1.165.380 Μάιος 2013  86.623,530,85%30,85%
36,29%36,29%1.100.553 Ιούνιος 2013  87.341,031,10%31,10%
36,63%36,63%1.110.765 Ιούλιος 2013  75.585,726,91%26,91%
34,76%34,76%1.054.056 Αύγουστος 2013  60.593,321,58%21,58%
35,19%35,19%1.067.048 Σεπτέμβριος 2013  130.057,046,31%46,31%
38,55%38,55%1.169.066 Οκτώβριος 2013  280.834,2100,00%100,00%
28,64%28,64%868.459 Νοέμβριος 2013  113.096,540,27%40,27%
44,62%44,62%1.353.044 Δεκέμβριος 2013  147.283,052,44%52,44%
44,53%44,53%1.350.290 Ιανουάριος 2014  131.586,046,86%46,86%
42,90%42,90%1.301.055 Φεβρουάριος 2014  121.935,543,42%43,42%
47,53%47,53%1.441.444 Μάρτιος 2014  151.677,654,01%54,01%
41,32%41,32%1.252.919 Απρίλιος 2014  137.197,348,85%48,85%
41,34%41,34%1.253.619 Μάιος 2014  142.335,350,68%50,68%
44,24%44,24%1.341.729 Ιούνιος 2014  130.745,246,56%46,56%
42,94%42,94%1.302.115 Ιούλιος 2014  113.822,840,53%40,53%
33,17%33,17%1.005.833 Αύγουστος 2014  80.145,228,54%28,54%
42,62%42,62%1.292.325 Σεπτέμβριος 2014  97.133,534,59%34,59%
48,35%48,35%1.466.177 Οκτώβριος 2014  133.450,847,52%47,52%
43,93%43,93%1.332.231 Νοέμβριος 2014  146.543,752,18%52,18%
45,79%45,79%1.388.611 Δεκέμβριος 2014  126.731,545,13%45,13%
57,28%57,28%1.736.891 Ιανουάριος 2015  98.640,735,12%35,12%
40,56%40,56%1.229.958 Φεβρουάριος 2015  126.867,945,18%45,18%
44,93%44,93%1.362.657 Μάρτιος 2015  106.304,237,85%37,85%
37,86%37,86%1.148.186 Απρίλιος 2015  100.328,035,72%35,72%
36,67%36,67%1.112.032 Μάιος 2015  108.556,538,66%38,66%
34,47%34,47%1.045.239 Ιούνιος 2015  100.738,935,87%35,87%
22,02%22,02%667.653 Ιούλιος 2015  59.821,821,30%21,30%
27,49%27,49%833.783 Αύγουστος 2015  70.750,225,19%25,19%
43,14%43,14%1.308.264 Σεπτέμβριος 2015  89.710,931,94%31,94%
43,19%43,19%1.309.813 Οκτώβριος 2015  91.411,232,55%32,55%
38,34%38,34%1.162.525 Νοέμβριος 2015  131.794,046,93%46,93%
4,60%4,60%139.359 Δεκέμβριος 2015  25.004,58,90%8,90%


Χρονόσημο δημιουργίας αρχείου: 21/2/2016:3:35
lan-$Revision: 1.223 $ : rouvas@di.uoa.gr